Shu

18 tekstów – auto­rem jest Shu.

Pe­rys­talty­ka duszy.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 listopada 2011, 00:04

Na co dzień spo­koj­ny, zdys­tanso­wany, wręcz zim­ny. Wy­buchy złości przep­ro­wadzał je­dynie na po­ligo­nie życia rodzin­ne­go, da­leko za za­sieka­mi ścian ich wspólne­go domu 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 października 2011, 00:35

Z cza­sem za­pomi­namy..i w tym nasza siła. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 12 września 2011, 22:53

Poczułem w na­jeżonej zęba­mi paszczy smak Twoich wątpli­wości. To był smak ocyn­ko­wanej blachy i żółci.. bar­dzo przy­padł mi do gustu 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 września 2011, 00:11

Diab­le, oj Diab­le.. co zakłócasz za­sięgi i skręcasz kable. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 września 2011, 10:19

Nig­dy nie łącz fun­kcji spo­wied­ni­ka z kochankiem... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 21 sierpnia 2011, 21:36

I niebo można spalić. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 lipca 2011, 11:40

Al­ko­holizm tyl­ko na początku wy­daje się być spor­tem zes­połowym...z cza­sem jed­nak przechodzi w formę zu­pełnie indywidualną.. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 14 lipca 2011, 01:44

Naj­pierw wchodzi ego, następnie on, a am­bicja drzwi zamyka... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 czerwca 2011, 22:08

Nad­chodzi ta­ki czas kiedy człowiek przes­ta­je wal­czyć z nies­pra­wied­li­wościom i sam się nią staje. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 czerwca 2011, 17:28

Shu

Wyborny rocznik 88, dekadentyzm, bohema, defetyzm.. Estetyka, klasyka, puryzm i ceremonia herbaty..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shu

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność